Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Att vara funktionär


Tävlingsverksamheten är inte på något sätt en självgående verksamhet. Det krävs mycket jobb för att arrangera en tävling och därför är din insats som funktionär jätteviktig! 
Observera att du som tävlar för GURS är skyldig att hjälpa till under vissa tävlingar. Tänk på att du själv är beroende av att det finns funktionärer på plats när du ska tävla. Då gäller också att du själv kan ställa upp och hjälpa till på andra tävlingar. Allas insatser är lika värdefulla. och tänk på att om alla hjälps åt blir det mycket roligare och bättre tävlingar! 

På varje tävling behövs en stor mängd funktionärer som ser till att tävlingen flyter på. Alla kan vara funktionärer! Det krävs ingen speciell utbildning eller tävlingsvana. Uppgifter som tävlingsfunktionär kan vara: 

 • In/utsläpp (släpper in och ut ekipage från tävlingsbana)
 • Ringmaster (kallar ekipage till start från framridning/framhoppningsbana)
 • Sekretariat (tar emot betalningar, resultat mm)
 • Prisutdelare (förrättar prisutdelning)
 • Banpersonal hoppning (hindervakt mm)
 • Banpersonal dressyr (dra medellinjen i pauser och mellan klasserna)
 • Löpare dressyr (hämtar resultat från domare och går med dem till sekretariatet)
 • Domarsekreterare, dressyr (skriver protokoll åt dressyrdomaren)
 • Domarsekreterare, hoppning (skriver protokoll åt hoppdomaren)
 • Hinderpersonal, framhoppningsbana (hindervakt, ser till att framhoppningshindren är lagom höga för aktuell klass samt ansvarar för ordning och säkerhet på framhoppningsbanan.
 • Dörrvakt dressyr (ser till att dörren till ridhuset hålles låst under pågående ritt)
 • Speaker, speakerassistent Funktionärsansvarig (ser till att alla funktionärer är på sina platser, ordnar med avbytare mm)
 • KioskpersonalDet är en skyldighet för alla som har varit med och tävlat att hjälpa till att ta bort hinder, dressyrstaket mm efter tävlingen, samt se till att det är snyggt i stallar och på anläggningen.

  

 

Funktionärsuppgifter vid externa tävlingar

 

Speaker: Sitter uppe i domartornet, pratar i mikrofonen och lotsar publiken

genom dagens schema. Uppger vilket startnummer som är på banan, vem som

ska hålla sig beredd och resultatet för de tävlande. Vid hopptävlingar så är

domaren även speaker.

 

Domarsekreterare: Sitter brevid domaren i domartornet och fyller i

hopprotokollen, dvs vilka eventuella hinder ekipaget fått fel på och hur många

fel. Behövs någon som kan grundläggande regler vid hoppning.

 

Tidtagare, manuell: Sitter i domartornet och tar tid på ekipaget på banan med

stoppur.

 

Räknare: Sitter i domartornet och räknar + kontrollräknar protokollen med

hjälp av miniräknare. Bra med tysta skor eftersom man rör sig på läktaren när

man hämtar protokoll.

 

Musik: Sitter i domartornet och ser till att det spelas passande musik i rätt

volym. Brukar också ha hand om prisutdelningsmusiken.

 

Skrivare: Sitter brevid domaren vid C och skriver domarens kommentarer på

protokollen. Krävs en lite äldre person som gärna skriver snabbt och tydligt.

 

Resultatkurir: Levererar de färdigräknade protokollen från domartornet till

sekretariatet.

 

Sekretariat: Administrativa frågor såsom startlistor, efteranmälningar,

strykningar, uppvisande av vaccinationsintyg osv. Endast vuxna.

 

Bana: Ser till att banan är som den ska vara, dvs bygger upp hinder som rivits,

höjer/sänker hindren mellan kategorierna (ponnytävlingar), krattar där det

behövs och rättar till sånt som behövs. Man måste vara uppmärksam när man

står på banan så man aldrig är i vägen.

 

Flagg: Oftast 2 st, men kan vara fler beroende på hur många start/mållinjer det

finns. Startflaggen höjer flaggan när domaren ger startsignal och sänker den

när ekipaget passerar startlinjen. Målflaggen flaggar ekipaget när de passerar

mållinjen.

 

Ringmaster och insläpp: Ser till att nästa ekipage att starta finns i ryttargången

och att rätt ekipage finns på banan. Släpper in ekipaget på banan.

Försedd med startlistor.

 

Framhoppning: Vid hopptävlingar behövs en funktionär inne på framhoppnigen

och här behövs någon äldre med auktoritet då det lätt kan bli kaos om ryttarna

gör lite som de själva vill. Ska se till att ingen annan än ryttarna och GURS

funktionärer är inne i manegen och att hindrena ligger på rätt höjd. Ser till att

reglerna för framhoppning följs och att det görs ”sportmannamässigt”. Sänker

hinder vid önskemål från ryttare och bygger upp rivna hinder.

 

Säkerhetsansvarig: Har hand om säkerheten på tävlingsområdet. Krävs en

vuxen och erfaren person, ofta de som är ansvariga för tävlingen.

 

Sjukvård: Någon med sjukvårdsutbildning eller som kan HLR som kan vara rådgivande/ hjälpa till

vid eventuella olycksfall och kan bedöma om ambulans bör tillkallas eller ej.

Bedömer även om personen kan flyttas eller ej.

 

Prisutdelning: Tar hand om priserna och är med vid prisutdelningen. Prata med tävlingsledaren om vilka priser om gäller och var de finns.

 

Parkering: Står nere på parkeringen och ser till att de tävlande

parkerar på rätt ställe och på rätt sätt så att vi får plats med så många

transporter som möjligt. En väldigt viktig funktionärsuppgift där det behövs 2

eller flera vuxna, speciellt i början av dagen då de flesta kommer.

 

Cafeteria: Jobbar i cafeterian

 

Funktionärsmat: Ordnar maten under dagen till funktionärerna.

 

Städ och kurir: Mycket nödvändig för att dagen ska flyta på. Oftast 2 eller flera

st. Förser de olika funktionärerna med mat och dryck (domartornet, domare +

skrivare, sekretatiat) och annat nödvändigt. Håller anläggningen ren och städad

för de tävlande och publiken.

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Faktureringsuppgifter

Gustavsbergs Ryttarsällskap

Farsta Gärdes väg 9

134 40 Gustavsberg

Bankgiro 5896-9908

Swish 123 613 51 72

  

 potplant

  

 

 

 

logo

 

Postadress:
Gustavsbergs RS - Ridsport
Farsta Gärdesväg 9
13440 Gustavsberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@gustavsbergsrs....

Se all info