Gå till innehåll
Gustavsbergs Ryttarsällskap
Gustavsbergs Ryttarsällskap
En bild

Att vara funktionär

Tävlingsverksamheten är inte på något sätt en självgående verksamhet. Det krävs mycket jobb för att arrangera en tävling och därför är din insats som funktionär jätteviktig!
Observera att du som tävlar för GURS är skyldig att hjälpa till under vissa tävlingar. Tänk på att du själv är beroende av att det finns funktionärer på plats när du ska tävla. Då gäller också att du själv kan ställa upp och hjälpa till på andra tävlingar. Allas insatser är lika värdefulla. och tänk på att om alla hjälps åt blir det mycket roligare och bättre tävlingar!

På varje tävling behövs en stor mängd funktionärer som ser till att tävlingen flyter på. Alla kan vara funktionärer! Det krävs ingen speciell utbildning eller tävlingsvana. Uppgifter som tävlingsfunktionär kan vara:

 • In/utsläpp (släpper in och ut ekipage från tävlingsbana)
 • Ringmaster (kallar ekipage till start från framridning/framhoppningsbana)
 • Sekretariat (tar emot betalningar, resultat mm)
 • Prisutdelare (förrättar prisutdelning)
 • Banpersonal hoppning (hindervakt mm)
 • Banpersonal dressyr (dra medellinjen i pauser och mellan klasserna)
 • Löpare dressyr (hämtar resultat från domare och går med dem till sekretariatet)
 • Domarsekreterare, dressyr (skriver protokoll åt dressyrdomaren)
 • Domarsekreterare, hoppning (skriver protokoll åt hoppdomaren)
 • Hinderpersonal, framhoppningsbana (hindervakt, ser till att framhoppningshindren är lagom höga för aktuell klass samt ansvarar för ordning och säkerhet på framhoppningsbanan.
 • Dörrvakt dressyr (ser till att dörren till ridhuset hålles låst under pågående ritt)
 • Speaker, speakerassistent Funktionärsansvarig (ser till att alla funktionärer är på sina platser, ordnar med avbytare mm)
 • Kioskpersonal

Det är en skyldighet för alla som har varit med och tävlat att hjälpa till att ta bort hinder, dressyrstaket mm efter tävlingen, samt se till att det är snyggt i stallar och på anläggningen.

Funktionärsuppgifter vid externa tävlingar

 • Speaker: Sitter uppe i domartornet, pratar i mikrofonen och lotsar publiken genom dagens schema. Uppger vilket startnummer som är på banan, vem som ska hålla sig beredd och resultatet för de tävlande. Vid hopptävlingar så är domaren även speaker.
 • Domarsekreterare: Sitter brevid domaren i domartornet och fyller i hopprotokollen, dvs vilka eventuella hinder ekipaget fått fel på och hur många fel. Behövs någon som kan grundläggande regler vid hoppning.
 • Tidtagare, manuell: Sitter i domartornet och tar tid på ekipaget på banan med stoppur.
 • Räknare: Sitter i domartornet och räknar + kontrollräknar protokollen med hjälp av miniräknare. Bra med tysta skor eftersom man rör sig på läktaren när man hämtar protokoll.
 • Musik: Sitter i domartornet och ser till att det spelas passande musik i rätt volym. Brukar också ha hand om prisutdelningsmusiken.
 • Skrivare: Sitter brevid domaren vid C och skriver domarens kommentarer på protokollen. Krävs en lite äldre person som gärna skriver snabbt och tydligt.
 • Resultatkurir: Levererar de färdigräknade protokollen från domartornet till sekretariatet.
 • Sekretariat: Administrativa frågor såsom startlistor, efteranmälningar, strykningar, uppvisande av vaccinationsintyg osv. Endast vuxna.
 • Bana: Ser till att banan är som den ska vara, dvs bygger upp hinder som rivits, höjer/sänker hindren mellan kategorierna (ponnytävlingar), krattar där det behövs och rättar till sånt som behövs. Man måste vara uppmärksam när man står på banan så man aldrig är i vägen.
 • Flagg: Oftast 2 st, men kan vara fler beroende på hur många start/mållinjer det finns. Startflaggen höjer flaggan när domaren ger startsignal och sänker den när ekipaget passerar startlinjen. Målflaggen flaggar ekipaget när de passerar mållinjen.
 • Ringmaster och insläpp: Ser till att nästa ekipage att starta finns i ryttargången och att rätt ekipage finns på banan. Släpper in ekipaget på banan. Försedd med startlistor.
 • Framhoppning: Vid hopptävlingar behövs en funktionär inne på framhoppnigen och här behövs någon äldre med auktoritet då det lätt kan bli kaos om ryttarna gör lite som de själva vill. Ska se till att ingen annan än ryttarna och GURS funktionärer är inne i manegen och att hindrena ligger på rätt höjd. Ser till att reglerna för framhoppning följs och att det görs ”sportmannamässigt”. Sänker hinder vid önskemål från ryttare och bygger upp rivna hinder.
 • Säkerhetsansvarig: Har hand om säkerheten på tävlingsområdet. Krävs en vuxen och erfaren person, ofta de som är ansvariga för tävlingen.
 • Sjukvård: Någon med sjukvårdsutbildning eller som kan HLR som kan vara rådgivande/ hjälpa till vid eventuella olycksfall och kan bedöma om ambulans bör tillkallas eller ej. Bedömer även om personen kan flyttas eller ej.
 • Prisutdelning: Tar hand om priserna och är med vid prisutdelningen. Prata med tävlingsledaren om vilka priser om gäller och var de finns.
 • Parkering: Står nere på parkeringen och ser till att de tävlande parkerar på rätt ställe och på rätt sätt så att vi får plats med så många transporter som möjligt. En väldigt viktig funktionärsuppgift där det behövs 2 eller flera vuxna, speciellt i början av dagen då de flesta kommer.
 • Cafeteria: Jobbar i cafeterian
 • Funktionärsmat: Ordnar maten under dagen till funktionärerna.
 • Städ och kurir: Mycket nödvändig för att dagen ska flyta på. Oftast 2 eller flera st. Förser de olika funktionärerna med mat och dryck (domartornet, domare + skrivare, sekretatiat) och annat nödvändigt. Håller anläggningen ren och städad för de tävlande och publiken.

Publicerad: 2022-12-22

Senast uppdaterad: 2022-12-22

Författare: Sofia Palm

Sponsorer