Gå till innehåll
Gustavsbergs Ryttarsällskap
Gustavsbergs Ryttarsällskap
En bild

Årsmöte 2024

Årsmötet äger rum söndagen den 18 februari kl 17:00 i kafeterian. Klubben bjuder på smörgåstårta.

Motioner ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 28 januari och mejlas till info@gustavsbergsrs.se.

Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse samt balans- och resultatrapport för 2023 läggs ut på hemsidan och Facebook senast en vecka innan mötet.

Verksamhetsberättelsen hittar ni här: Verksamhetsberättelse 2023 Pdf, 802.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Resultatrapporten hittar ni här: Resultatrapport 2023 Pdf, 267.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Balansrapporten hittar ni här: Balansrapport 2023 Pdf, 156.9 kB, öppnas i nytt fönster.

§ 10 Rösträtt

Vid allmänt möte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

§ 13 Årsmöte

Årsmöte skall äga rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Paragraferna är citat från GURS stadgar. Här kan du läsa stadgarna i sin helhet: Stadgar GURS Pdf, 509.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-12-15

Senast uppdaterad: 2024-02-18

Författare: Sofia Palm

Sponsorer