Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll
årsmöte

Årsmöte 2022


Årsmötet äger rum söndagen den 30 januari kl 14:00 via Teams.

Anmälan till årsmötet görs till This is a mailto link.

Motioner ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 9 januari och mejlas till This is a mailto link.

Kallelse med Teams-länk mejlas senast den 23 januari till de som anmält sitt deltagande till årsmötet.

Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse samt balans- och resultatrapport för 2020 läggs ut på Facebook senast den 23 januari.

§ 10 Rösträtt

Vid allmänt möte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

§ 13 Årsmöte

Årsmöte skall äga rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

Paragraferna är citat från GURS stadgar.

Uppdaterad: 20 FEB 2020 20:20 Skribent: Nina Ström

Faktureringsuppgifter

Gustavsbergs Ryttarsällskap

Farsta Gärdes väg 9

134 40 Gustavsberg

Bankgiro 5896-9908

Swish 123 613 51 72

  

 potplant

  

 

 

 

logo

 

Postadress:
Gustavsbergs RS - Ridsport
Farsta Gärdesväg 9
13440 Gustavsberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@gustavsbergsrs....

Se all info